logo Lama Gold
Home > Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lama Gold

Sklep Internetowy www.posciel.lamagold.pl działający pod adresem http://www.posciel.lamagold.pl prowadzi Lama Gold Sp. z o.o. sp.k., ul. Wiosenna 25, 60-592 Poznań, KRS: 0000298913, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-00-00-240, kapitał zakładowy: 200.000 zł wpłacony w całości ("Lama Gold").

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.posciel.lamagold.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, bądź po wpisaniu swoich danych bilingowych składa zamówienie za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wybiera sposób płatności za zamówienie i odbioru.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Lama Gold.
 3. W zamówieniu (w Koszyku) Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar,
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy),
  3. sposób dostawy,
  4. formę płatności.
 4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie sklepu internetowego www.posciel.lamagold.pl.
 5. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  2. do Salonu Lama Gold mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 4a.
 6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt 5 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.
 7. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 2
Ceny towarów

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego www.posciel.lamagold.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT,
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklepu internetowego www.posciel.lamagold.pl po wybraniu przez Klienta formy dostawy towaru i sposobu płatności.

§ 3
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar można dokonać:
  1. gotówką osobiście podczas odbierania zamówienia w Salonie Lama Gold,
  2. gotówką osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera,
  3. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl może ustalić z klientem inne szczególne warunki i formy płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych, lub miejsca dostawy sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy oraz form zapłaty za zamówienie.

§ 4
Czas realizacji zamówień

 1. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl podaje orientacyjny czas wysłania (w dniach roboczych) zamówionego produktu.
 2. Zamówiony produkt może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy, bądź do Salonu Lama Gold.
 3. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne.

§ 5
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Towary sprzedawane przez sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl są objęte gwarancją udzieloną przez firmę Lama Gold.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w „Warunkach sprzedaży-kupna, użytkowania oraz gwarancji dla wyrobów rehabilitacyjno-leczniczych firmy Lama Gold”, dołączanych do zakupionego towaru.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 4. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów reklamacje można składać w Biurze Obsługi Klienta, gdzie można równocześnie uzyskać informacje o sposobie odsyłania reklamowanego produktu i składaniu reklamacji.
 5. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od daty wydania produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.

§ 6
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym www.posciel.lamagold.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym www.posciel.lamagold.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.posciel.lamagold.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia i oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Organizatora stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) oraz otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci sklepu internetowego www.posciel.lamagold.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.posciel.lamagold.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Ceny podane w sklepie internetowym www.posciel.lamagold.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.skleplamgold.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 sierpnia 2010 r.
 7. Sklep internetowy www.posciel.lamagold.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

jest pusty.